Z obsahu červnového čísla

Mitropa - Postříbřené Slovensko  142
Memorál Menčíkové - Dohlížely histor. tramvaje  150
MČR mužů - David Navara nadále kraluje  151
MČR žen - Rozhodlo poslední zvonění  156
"Opo" z masa a kostí (5)  157
Z domova  158
Skončily slovenské 1. a 2. ligy  159
Teoretické novinky  160
Šachové umění  164
Studie - Stanislav Nosek sa dožíva 70 rokov    pgn  165
Kor. šach - Semifinále MSR skončila  166
Kalendář  167
Řešení diagramů  167
Pro vaši zábavu  168
Foto na titulní straně: Jak by se asi Memoriál Věry Menčíkové líbil Františku Křižíkovi? (foto Růžena Přibylová)