Z obsahu říjnového čísla

Na olympiádě jsme zaseli, ale nesklízeli  254
Z domova  261
   Posvícenský bleskový turnaj v Hostomicích
   Nepomucký talíř
   Rapid v Českém Brodě
   Memoriál Karla Treybala

Memoriál Věry Menčíkové  262
Jubileum Květy Eretové  264
Cesta Viktora Korčného (4)  266
Zleva napravo (26) - Luděk Pachman  268
Teoretické novinky  270
Zpravodajství SŠZ  274
Kor. šach - Šachový svět ztratil Petra Boukala  275
Šachové umění  276
Studie - Miniatúrky a desať-kameňovky  277  
                                Stáhnout pgn
Koncovky a studie - Do rohu!  278   
                                Stáhnout pgn
Kalendář soutěží  279
Pro vaši zábavu 280;    Řešení diagramů  279