Z obsahu červencového čísla

Mitropa Cup - Slovenský úspěch v Tyrolích  170
Šachový svátek v Orlové  172
V Teplicích podesáté  175
V Budějovicích se plnily mistrovské normy  178
Na karlínské promenádě  180
Tisícileté Klatovy  182
Teoretické novinky  184
Z domova  188
   Zúčastní se příště turnaje i Petr Vok?
   Šachové turnaje v Mostech
   Stanislav Vaněček dohrál
   Praha ve zrychleném tempu
Zpravodajství SŠZ  190
Kor. šach - Skončil 15. světový pohár  191
Šachové umění  192
Studie - Desiata svetová súťaž  193;    Stáhnout pgn
Koncovky a studie - Koncovka velmistra Smejkala  194;   
                                Stáhnout pgn
 
 
Kalendář soutěží  195
Pro vaši zábavu  196 ;    Řešení diagramů  194