navstev od 1.5.2007 Festival podporuji:  

HABEAS CORPUS B 2008

uzavřený národní šachový turnaj FIDE

Místo konání: Sportovní areál Praha 9 - Satalice
Termín: 13. 6. – 22. 6. 2008
Pořadatel: Chess Academy Club a DDM hl. Města Prahy, Karlínské Spektrum
Právo účasti: hráči s mezinárodním Elo FIDE a národním
Systém: uzavřený systém na 9-11 kol se zápočtem na Elo FIDE a LOK
Tempo hry: 1,5 hodiny na 30 tahů + 30 min. do konce partie
Finanční ceny: 2 500 Kč, 2 000 Kč, 1 500 Kč
Věcné ceny: pro hráče na 4. - 6. místě


STARTOVNÉ PRO HRÁČE:
Hráči s ELO FIDE:

  • - Elo FIDE nad 2000 - 100 Kč
  • - Elo FIDE do 2000 - 250 Kč
  • - bez Elo FIDE - 500 KčPřihlášky
poštou, zdejší registrací nebo e-mailem do 30.4.2008(bez ubytování do 15.5.2008) na adresu:
Růžena Přibylová, Kukelská 904/3-113, 198 00 Praha 9,
e-mail: orbis64@login.cz,
mobil +420 777 071 192, tel./fax +420/2424 85 405
www.chessacademy.cz www.sach.cz
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, klub, Elo FIDE, Elo národní, kontaktní adresu, e-mail, telefon, mobil.

V Praze 28. 3. 2008 Růžena Přibylová v. r.